VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

1. Objednávka:
Objednávku na přepravu zásilek je možné přijmout pouze vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkách. O přijetí objednávky bude odesílatel informován emailem. Objednávka musí obsahovat jméno, adresu a kontakt na odesílatele, příjemce a počet kusů.

Ohledně potvrzení termínu vyzvednutí a doručení zásilky budete kontaktováni naším dispečinkem.

Obsah zásilky musí být zabalen tak, aby se při běžné manipulaci a přepravě nijak nepoškodil a neohrozil zdraví řidiče při jeho manipulaci.

Nejlepší variantou je zasílat zboží v originálním balení (elektronika zabalená do deky není vhodnou variantou apod...)

Při odesílání vice kusů na jednu adresu vše označte následovně: Vaše jméno a číselný popis kusů (např.: Novák 1/3, Novák 2/3, Novák 3/3 ...). Na každém kusu musí být napsaná adresa příjemce. 

!Při nedostatečném nebo nekompletním označení zásilky neručíme za ztrátu či nedoručení!

2. Co je přísně zakázané posílat:

- alkohol a jiné alkoholické výrobky

- cigarety a tabákové výrobky

- předměty ohrožující lidský život a zdraví jako jsou např. výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, chemikálie, jedy, hořlaviny, žíraviny apod.

- živá zvířata, pozůstatky zvířat, vypreparovaná zvířata apod.

- předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle kazící se potraviny, živé rostliny apod.

Pokud se při kontrole v přístavu, po cestě policií či celní správou zjistí, že jste toto porušili a poslali zakázané věci, budeme po Vás nárokovat veškeré poplatky, pokuty a VŠECHNY PENÁLE s tím spojené. Mimo stěhování vozíme i zásilky pro automobilový průmysl, tak se částka může vyšplhat do tisíců liber !!!

Dále nahlásíme Vaše jednání na Policii ČR, kde budete vyslýcháni za úmyslné pašování, daňový podvod ... a navíc po Vás budeme nárokovat ušlý zisk.

Řidič je oprávněn nahlédnout do Vašeho balíku a provést namátkovou kontrolu. Při zjištění porušení přepravních podmínek Vám bude Váš balík zabaven a předán orgánům Policie.

Pozor! Naše pojištění se NEVZTAHUJE na zobrazovací zařízení, jako je televize nebo monitor. 
Zvažte proto pečlivě riziko případného poškození, za které NERUČÍME!

3. Platba:

Odesílatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby cenu určenou dle platného ceníku.

Cena je platná od dveří ke dveřím. Případná pomoc při nakládce či vykládce je na domluvě s řidičem (např výnos do patra je za drobný příplatek...)

Vaše zásilka bude předána až po zaplacení, dříve NE po dřívějších špatných zkušenostech. 

4. Připojištění:

Pokud má Vaše zásilka vyšší hodnotu, doporučujeme si ji připojistit!

5. Průběh přepravy:

Přeprava se uskuteční dle úmluvy CMR o Mezinárodní přepravě.

6. Odesláním objednávky souhlasíte s přepravními podmínkami.